Sách: Giải quyết tranh chấp hợp đồng – Những điều doanh nhân cần biết

Cuốn sách “Giải quyết tranh chấp hợp đồng – Những điều doanh nhân cần biết” do Trung tâm trọng tài quốc tế VIAC biên soạn, được xuất bản lần đầu tiên năm 2015, với 100 chủ đề được sắp xếp theo trật tự từ vấn đề chung đến vấn đề riêng liên quan đến hợp đồng. Sau đó cuốn sách tiếp tục cho xuất bản cập nhật Bộ Luật dân sự năm 2015 và thay thế, bổ sung thêm chủ đề. Trong lần xuất bản thứ hai, tổng số lượng chủ đề là 120.

Sách giải quyết tranh chấp hợp đồng – Những điều doanh nhân cần biết.

Trong lĩnh vực kinh doanh, tranh chấp về hợp đồng vẫn là tranh chấp phổ biến nhất trong các dạng tranh chấp, tranh chấp xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Đồng thời, nhận thức về pháp luật hợp đồng của người tham gia xác lập hợp đồng cũng còn một số hạn chế.

Ở tiêu đề cuốn sách, đã đề cập ngay đến đối tượng chính mà cuốn sách hướng đến là các doanh nhân. Chính vì hướng đến doanh nhân, là những người không hẳn là chuyên gia, có chuyên môn trong lĩnh vực pháp lý, vì vậy cách triển khai nội dung, cũng như ngôn ngữ viết tương đối ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu.

Cuốn sách chia làm hai phần: (1) Phần 1: Những vấn đề chung về hợp đồng, (2) Phần 2: Những vấn đề chuyên biệt về hợp đồng. Trong mỗi phần sẽ là các chủ đề tương ứng, mỗi chủ đề được xây dựng từ chính các vụ việc thực tế được giải quyết tại Trọng tài.

 

Mỗi chủ đề sẽ gồm tình tiết sự kiện và bài học kinh nghiệm đúc kết trong quá trình giải quyết tranh chấp của Trung tâm trọng tài.

Mặc dù đối tượng chính là hướng đến doanh nhân, tuy nhiên cuốn sách này cũng rất thích hợp cho các bạn sinh viên luật, các bạn đang hành nghề trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực hợp đồng.

Hiện nay cuốn sách được bán với giá bìa là 99.000 đồng.