tiến vũ

 

Chào mừng bạn!

Tôi là Tiến Vũ, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế, là luật sư thành viên thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi tham gia hành nghề Luật sư tư vấn từ năm 2013, ở các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư, Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư ra nước ngoài; Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp; Tư vấn pháp lý mảng nông nghiệp; Đào tạo pháp lý cho doanh nghiệp.

Đọc thêm
  • Giám đốc vận hành của GLAW GROUP.
  • Giám đốc điều hành của GLAW VIỆT NAM CO.,LTD
  • Luật sư điều hành của GLAW LAW FIRM CO.,LTD
  • Luật sư thành viên của GOODLAW CO.,LTD

 

chia sẻ chuyên môn

 

blog