Án lệ Việt Nam – Phân tích và luận giải

Việt Nam đã công bố án lệ đầu tiên vào ngày 06/04/2016. Đến hiện tại, đã có hơn 40 án lệ được công bố. Hiện nay, rất dễ dàng để các bạn có thể tìm và đọc các án lệ đã được công bố tại trang web: www.congbobanan.toaan.gov.vn.

Cuốn sách Án lệ Việt Nam – Phân tích và luận giải của tác giả Luật sư, Tiến Sỹ Lưu Tiến Dũng, vừa được xuất bản trong năm 2021. Tác giả biên soạn là người đã có hơn 30 năm hành nghề luật và đã có thời gian công tác tại Toà án cũng như công ty Luật.

Nội dung của sách: Sách đi vào phân tích và luận giải theo thứ tự từ án lệ số 1 đến án lệ số 43. Theo đó, mỗi Án lệ sẽ gồm hai phần: Phần 1 tác giả trích Án lệ được công bố, Phần 2 là phần phân tích và luận giải liên quan đến Án lệ đó.

Trong phần phân tích và luận giải Án lệ, tác giả trích dẫn đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến Án lệ đó, vậy nên riêng phần này sẽ giúp các bạn hệ thống và nắm vững về quy định pháp luật liên quan đến vấn đề mà bạn đang nghiên cứu.

Đối với phần phân tích các kết luận pháp lý của từng án lệ, tác giả cũng đi vào làm sáng tỏ án lệ đã giải quyết được quy định nào hiện này còn thiếu, còn chưa rõ. Và một phần nữa, là dựa vào kinh nghiệm hành nghề Luật của mình, tác giả có đưa ra một số lưu ý khi áp dụng án lệ.

Cuốn sách này là nguồn tư liệu tham khảo rất hữu ích cho các bạn sinh viên đang theo học ngành Luật, cũng như những người đang hành nghề Luật.

Giá bìa của sách hiện nay là 350.000 VNĐ.

Vì sách khá dày, nên chống chỉ định các bạn mua sách rồi nằm đọc nhé, kẻo xảy ra tai nạn.